Skriv ut

Du kan ikke se satellittkanaler. (Kun for satellittkompatible modeller)

Satellittkompatible modeller har [Satellitt-innstilling] i [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling].

  • Spør en lokal installatør om satellittjenester er tilgjengelige i ditt område.
  • Sjekk LNB-enheten og innstillingene dine.
  • Hvis TV-apparatet ditt har både "MAIN"- og "SUB"-kontakter og ikke settes i modusen Twin Tuner for satellitt med [Valg av modus for satellittuner], kan ikke kontakten som er merket "SUB", benyttes. I så fall kobler du parabolantennen til kontakten merket med "MAIN."