Skriv ut

Vise skjermbildet fra en smarttelefon/et nettbrett på TV-skjermen ved bruk av skjermspeilingsfunksjonen

Du kan vise skjermen til en mobilenhet på TV-skjermen slik at du kan se på bilder, videoer eller nettsteder.

"Skjermspeiling"-funksjonen bruker Miracast-teknologi til å vise skjermen til en kompatibel enhet på TV-skjermen. En trådløs ruter er ikke nødvendig for å bruke denne funksjonen.

Illustration of content sharing
  1. Smarttelefon
  2. Nettbrett
  3. Datamaskin
  1. Trykk på (Inngangsvalg)-knappen, og velg deretter [Skjermspeiling].
  2. Bruk enheten som er kompatibel med skjermspeiling til å koble til TV-apparatet.
    Når enheten er koplet til TV-apparatet, vises skjermbildet på enheten også på TV-skjermen.
    Se enhetens bruksanvisning for detaljer.

Merknad

  • Mens standby-skjermen for skjermspeiling vises, er den trådløse forbindelsen mellom TV-apparatet og den trådløse ruteren koplet fra, og derfor er kommunikasjon via Internett stoppet.