Skriv ut

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

Koble til et nettverk med en LAN-kabel

En kablet LAN-tilkobling lar deg få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt.

Sørg for at du kopler til Internett eller hjemmenettverket via en ruter.

Tips

  • Hvis du bruker et modem med ruterfunksjoner, behøver du ikke å gjøre klar en separat ruter. Be tjenesteleverandøren om informasjon om modemets spesifikasjoner.
Illustration of the connection method
  1. LAN-kabel
  2. Datamaskin
  3. Ruter
  4. Modem
  5. Internett
  1. Sett opp LAN-ruteren.
    For detaljer, henvis til bruksanvisningen til LAN-ruteren, eller kontakt personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).

Merknad

  • De nettverksrelaterte innstillingene som kreves kan variere, avhengig av Internett-tjenesteleverandøren eller ruteren. For detaljer, henvis til brukerveiledningene levert av Internett-tjenesteleverandøren eller de som fulgte med ruteren. Du kan også kontakte personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).