Skriv ut

TV-apparatet kan ikke koble seg til Internett/nettverk.

Hvis det trådløse nettverket ikke kobler seg til, eller kobles fra, kan du prøve følgende.

 • Trykk på HOME-knappen og kontroller at følgende innstilling er aktivert.
  [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Wi-Fi]
 • Kontroller plasseringen av TV-apparatet og den trådløse ruteren. Signalforhold kan påvirkes av følgende:
  • Andre trådløse enheter, mikrobølgeovner, fluorescerende lys, osv. er plassert i nærheten.
  • Det er gulv eller vegger mellom den trådløse ruteren og TV-apparatet.
 • Slå den trådløse ruteren av og deretter på igjen.
 • Hvis nettverksnavnet (SSID) til den trådløse ruteren som du ønsker å koble til, ikke vises, må du velge [[Manuell inntasting]] for å angi et nettverksnavn (SSID).

Hvis problemet ikke blir løst selv med prosedyrene ovenfor, eller hvis du ikke kan koble til et kablet nettverk, må du kontrollere statusen til nettverksforbindelsen.

Kontrollere statusen til nettverksforbindelsen

 1. Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Nettverksstatus] — [Kontroller tilkobling].
  Kontroller nettverksforbindelsenes og/eller serverens bruksanvisning for tilkoblingsinformasjon, eller ta kontakt med personen som satte opp nettverket (nettverksadministrator).

Tips

 • Løsningen varierer avhengig av statuskontrollen for nettverket. Du finner løsninger for hvert problem under "Ofte stilte spørsmål" på Sony-støttenettstedet.

Merknad

 • Hvis LAN-kabelen er koblet til en aktiv server og TV-en har fått tildelt en IP-adresse, sjekk tilkoblinger og konfigurasjoner for serveren.

  Trykk på knappen HOME og velg deretter [Innstillinger] — [Nettverk og Internett] — [Nettverksstatus].