Skriv ut

[TV-titting]

  1. Trykk på HOME-knappen og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — det ønskede alternativet.

Tilgjengelige alternativer

[Kanaler]
Konfigurerer innstillingene relatert til å motta kringkastingssendinger. Du kan også konfigurere innstillingene relatert til å motta satellittsendinger.
Stille inn digitale kanaler
Ta imot digitale sendinger
Stille inn satellitten
Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)
Sortere kanaler eller redigere programlisten
Sortere kanaler eller redigere programlisten
[Sperrefunksjon]
Konfigurerer tilgangskontrollinnstillingene for sendinger og andre elementer.
[Eksterne innganger]
Konfigurerer innstillingene til eksterne innganger og BRAVIA Sync.
For detaljer om BRAVIA Sync se BRAVIA Sync-kompatible enheter.
[Oppsett av opptaksenhet]
Konfigurerer innstillingene til USB HDD-enheter for opptak. (Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modellen/regionen/landet.)