Skriv ut

Du ønsker å stille inn parabolantennen.

Hvis du har montert en parabolantenne, kan du vise satellittsendinger, og bestemme type installasjon, ved å konfigurere mottakerinnstillingene.

Stille inn satellitten