Skriv ut

Du kan koble til Internett, men ikke til visse apper og tjenester.

  • Dato- og tidsinnstillingene for dette TV-apparatet kan være feil. Avhengig av visse apper og tjenester kan det være at du ikke kan koble til disse appene og tjenestene hvis klokkeslettet er feil.
    Hvis klokkeslettet er feil, trykker du på HOME-knappen og velger deretter [Innstillinger] — aktiver [Bruk nettverkstiden] i [Enhetsinnstillinger] — [Dato og klokkeslett] — [Automatisk dato og klokkeslett].
  • Kontroller at LAN-kabelen og strømledningen (hovedledningen) til ruteren/modemet* er riktig tilkoblet.
    * Ruteren/modemet må først være satt opp til å koble til Internett. Ta kontakt med Internett-tjenesteleverandøren for ruter-/modeminnstillinger.
  • Prøv å bruke apper senere. Serveren til appens innholdsleverandør kan være nede.

Tips