Štampanje

Izobličena slika./Ekran treperi.

Možete proveriti vezu i položaj antene i perifernih uređaja

 • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
 • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.

Možete proveriti podešavanje [Kretanje]

 • Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])
  Modeli kompatibilni sa [Motionflow] tehnologijom imaju [Motionflow] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje].
 • Izmenite trenutno podešavanje [Filmski režim] na drugu vrednost.
  Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Filmski režim].
 • Proverite podešavanja za [Ručno memorisanje programa].
  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa]
  • Podesite [LNA] na [Isključeno]da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
  • Izvršite [AFT] u [Ručno memorisanje programa] da biste poboljšali sliku pri prijemu analognog signala.
   (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)