Štampanje

Pojava duhova ili duplih prikaza.

  • Proverite kablovsku vezu ili vezu antene (vazdušne).
  • Proverite lokaciju i smer antene (vazdušne).
  • Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno].
    (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])
    Modeli kompatibilni sa [Motionflow] tehnologijom imaju [Motionflow] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje].