Štampanje

Čuje se samo buka ili se na ekranu prikazuje samo crn ekran.

  • Proverite da li je obavljeno automatsko podešavanje.
  • Proverite da li je antena (vazdušna) polomljena ili savijena.
  • Proverite da li je antena (vazdušna) došla do kraja svog radnog veka (3-5 godina za uobičajenu upotrebu, 1-2 godine na primorskoj lokaciji).