Štampanje

Prvo proverite sledeće stvari kada pokušavate da rešite probleme u vezi sa prijemom na vašem TV-u.

  • Uverite se da je kabl antene (vazdušne) čvrsto povezan sa TV-om.
    • Uverite se da kabl antene (vazdušne) nije labav ili isključen.
    • Uverite se da kabl antene ili konektor kabla antene (vazdušne) nisu oštećeni.
  • Da biste gledali sadržaj koji se strimuje, povežite TV na internet.

Savet