Štampanje

Slika se prikazuje ili se čuje buka prilikom gledanja analognog TV kanala.

 • Proverite [Ručno memorisanje programa] postavke.

  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa].

  • Izvršite [AFT] da biste dobili bolji prijem slike i zvuka. (Naziv opcije se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)
  • Podesite [Audio filter] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala.
  • Podesite [LNA] na [Isključeno]da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
 • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.