Štampanje

Slab prijem i slab kvalitet slike digitalnih programa.

  • Promenite položaj, smer i ugao zemaljske televizijske antene (vazdušne) da biste maksimalno povećali nivo signala antene (vazdušne). Uverite se da smer antene (vazdušne) nije nenamerno promenjen (kao na primer pod uticajem vetra).
  • Ako koristite pojačavač TV signala, podesite koeficijent pojačanja signala.
  • Ako je oprema (kao što je razvodnik TV signala) povezana između antene (vazdušne) i TV-a, to može da utiče na TV prijem. Povežite direktno antenu (vazdušnu) i TV da biste proverili da li se prijem poboljšao.
  • Loši vremenski uslovi mogu da utiču na satelitske sisteme emitovanja. Sačekajte da se vreme poboljša. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)