Štampanje

Svi analogni kanali nisu podešeni.

  • Pokušajte ručno da unapred podesite kanale konfigurisanjem podešavanja. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa]. (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)