Štampanje

Neki od digitalnih kanala su prazni.

Da biste izmenili opseg za pretragu (dostupno u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje)

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje digitalnih programa] — [Opseg za automatsko podešavanje].

[Normalno]
Vrši pretragu kanala dostupnih u vašem regionu/zemlji.
[Ceo]
Vrši pretragu dostupnih kanala bez obzira na vaš region/zemlju.

Da biste ažurirali digitalne usluge

Možete pokrenuti [Auto. podešavanje digitalnih kanala] nakon preseljenja, promene pružaoca usluge ili radi pronalaženja novih kanala.

Konfigurisanje automatskog ažuriranja usluga

Preporučujemo da podesite [Automatsko ažuriranje usluge] na [Uključeno] da biste dozvolili da nove digitalne usluge, kada postanu dostupne, budu dodate automatski.

  1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Tehnička podešavanja] — [Automatsko ažuriranje usluge] — [Uključeno].

Ako je podešeno na [Isključeno], o novim digitalnim uslugama bićete obavešteni putem poruke na ekranu, a usluge će biti dodate automatski.

Savet

  • Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje. Ako nije dostupno, izvršite [Auto. podešavanje digitalnih kanala] da biste dodali nove usluge.