Štampanje

Ne možete da gledate satelitske kanale. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)

Modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala imaju [Podešavanje satelita] u [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje].

  • Pitajte lokalnog instalatera da li se satelitske usluge pružaju u vašem području.
  • Proverite svoj LNB uređaj i podešavanja.
  • Ako vaš TV ima i „MAIN“ i „SUB“ priključke i nije podešen na režim satelitskog dvostrukog tjunera pomoću [Izbor režima satelitskog tjunera], priključak označen sa „SUB“ se ne može koristiti. U ovom slučaju, povežite svoju satelitsku antenu (vazdušnu) za priključak označen sa „MAIN“.