Štampanje

Želite da podesite satelitsku antenu.

Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe i odrediti tip vaše instalacije tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru.

Da biste podesili vašu satelitsku antenu