Štampanje

Nema zvuka ali je slika dobra.

  • Proverite kontrolu jačine zvuka.
  • Pritisnite taster Mutingili taster Volume+ da biste poništili isključivanje zvuka.
  • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].
    Ako je podešeno na [Audio sistem], zvučnici na TV-u će reprodukovati samo zvuke pritisaka tastera i zvučne signale sistema.
  • Uklonite slušalice.