Štampanje

Nama audio signala ili je zvuk tih na kućnom bioskopu.

  • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
  • Podesite [Slušalice/audio izlaz] na [Audio izlaz (fiksni)] u podešavanjima [Zvuk].
  • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
  • Ako izaberete analogni (RF) kanal i slike se ne prikazuju pravilno, promenite sistem emitovanja. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa] — [TV sistem]. (Dostupnost [Ručno memorisanje programa] ili naziv opcije u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
  • U zavisnosti od vašeg modela, ako je [Zvučnici] podešeno na [TV zvučnici] i [Nadogradnja na visoku rezoluciju (DSEE HX)] je podešeno na [Automatski], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) se isključuje.
  • Podesite [Jačina zvuka za digitalni audio izlaz] na maksimalnu vrednost u podešavanjima [Zvuk].
  • Prilikom korišćenja HDMI ulaza sa Super Audio CD ili DVD-audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće davati audio signal.