Štampanje

Zabrinuti ste zbog kašnjenja između slike i zvuka.

Ako je povezan Bluetooth audio uređaj

Slika i zvuk se ne podudaraju jer zvuk kasni usled svojstava Bluetooth veze. Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka u podešavanju A/V sinhronizacija.

  1. Da biste omogućili [A/V sinhronizacija], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [A/V sinhronizacija].

Ako je određeni audio sistem povezan pomoću HDMI kabla

Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.