Štampanje

Vaš TV ne može da se poveže na server.

  • Proverite LAN kabl ili bežičnu vezu sa svojim serverom i TV-om.
  • Proverite da li je vaša mreža pravilno konfigurisana na TV-u.
  • Proverite svoju LAN kablovsku/bežičnu vezu ili svoj server. TV je možda izgubio vezu sa serverom.
  • Obavite proveru [Dijagnostika servera] da biste proverili da li vaš server medija ima pravilnu komunikaciju sa TV-om. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera].