Štampanje

TV ne može da se poveže na Internet/mrežu.

Ako ne može da se izvrši povezivanje ili raskidanje veze sa bežičnom mrežom, pokušajte sledeće.

 • Pritisnite taster HOME i proverite da li je omogućeno sledeće podešavanje.
  [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Ugrađeni Wi‑Fi]
 • Proverite lokaciju instaliranja TV-a i bežičnog rutera. Na stanje signala mogu da utiču sledeći razlozi:
  • Drugi bežični uređaji, mikrotalasne rerne, fluorescentna svetla, itd., koji se nalaze u blizini.
  • Između bežičnog rutera i TV-a se nalaze podovi ili zidovi.
 • Isključite pa ponovo uključite bežični ruter.
 • Ako naziv mreže (SSID) bežičnog rutera sa kojim želite da se povežete nije prikazan, izaberite [[Ručni unos]] da biste uneli naziv mreže (SSID).

Ako se problem ne reši i nakon izvršavanja gorenavedenih procedura ili ako ne možete da se povežete na mrežu ni putem kabla, proverite status mrežne veze.

Proveravanje statusa mrežne veze

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže] — [Proveri vezu].
  Proverite mrežne veze i/ili priručnik sa uputstvima za server radi informacija o vezi ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (mrežni administrator).

Savet

 • Rešenje zavisi od provere statusa mreže. Za rešenja za svaki od problema pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na stranici za podršku kompanije Sony.

Napomena

 • Ako je LAN kabl povezan na aktivan server i TV je dobio IP adresu, proverite veze i konfiguracije vašeg servera.

  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže].