Štampanje

LED lampica na aktivnim 3D naočarima treperi. (samo 3D modeli)

  • Svetli 3 sekunde: označava kada se uključuju naočare.
  • Trepti svake 2 sekunde: označava da se naočare napajaju.
  • Trepti 3 puta: označava da su naočare isključene sa napajanja.
  • Trepti naizmenično zeleno i žuto: označava da su naočare započele postupak registracije.
  • Trepti 3 puta svake 2 sekunde: označava da je kapacitet baterije gotovo na izmaku. Zamenite bateriju.