Štampanje

TV se automatski isključuje.

  • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Tajmer za isključivanje].
  • Proverite postavke [Trajanje] za [Tajmer uključen].
  • Proverite da li je aktivirano [Isključivanje TV-a nakon mirovanja] u [Ekološka podešavanja].
  • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Чувар екрана].