Štampanje

Prikazivanje fotografija i fascikla sa fotografijama predugo traje.

  • U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, nekim fotografskim slikama ili fasciklama je potrebno vreme da bi se prikazale.
  • Svaki put kada se USB disk poveže sa TV-om, može potrajati nekoliko minuta dok se ne prikažu fotografije.