Štampanje

Dugme EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne radi.

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme EXT.BOX MENU.

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

  • Da biste upotrebili dugme EXT.BOX MENU, povežite i podesite IR Blaster (za modele koji su opremljeni IR Blaster-om). Priključite IR Blaster, pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster]. (modeli kompatibilni sa IR Blaster-om mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje)
  • Ako je uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync povezan i prikazuje se putem HDMI ulaznog signala, neki modeli mogu prikazati meni pomoću dugmeta EXT.BOX MENU, ali ova funkcija nije garantovana za sve uređaje.