In

Xem nội dung đa phương tiện trên Internet

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ phát video như YouTubeNetflix để xem nội dụng trên Internet. Các dịch vụ có sẵn có thể khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia và vùng của bạn. Bạn có thể khởi chạy các dịch vụ này bằng cách chọn các ô của chúng trong Menu Home.

Lưu ý

  • Cần có kết nối Internet để xem nội dung trên Internet.