In

Menu Home

Màn hình xuất hiện khi bạn nhấn nút HOME trên thiết bị điều khiển từ xa được gọi là Trình Đơn Chính. Từ Trình Đơn Chính, bạn có thể tìm kiếm nội dung và chọn nội dung, ứng dụng và thiết lập được đề nghị.

Tìm Kiếm, Thông Báo, Thông Tin Nhập, và Thiết Lập (A)

/:
Sử dụng micrô trên thiết bị điều khiển từ xa hoặc bàn phím trên màn hình xuất hiện trên TV để nhập liệu và tìm kiếm nội dung khác nhau.
Để tìm kiếm bằng giọng nói, tham khảo trang Tìm kiếm bằng giọng nói.
(Thông báo):
Được hiển thị khi có thông báo như khi có một vấn đề kết nối hay cập nhật phần mềm. Con số này cho biết mã số thông báo.
(Đầu vào):
Chuyển thiết bị nhập đã kết nối sang TV.
(Cài đặt):
Cấu hình các thiết lập khác nhau liên quan đến TV.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang Cài đặt.

Ứng dụng (B)

Hiển thị các ứng dụng yêu thích của bạn.

  • Nếu bạn chọn [Ứng dụng], một danh sách các ứng dụng đã cài đặt sẽ xuất hiện.
  • Chọn [Thêm ứng dụng vào hàng yêu thích] để thêm một ứng dụng vào nội dung yêu thích.
  • Nếu bạn chọn một ứng dụng đã thêm và nhấn và giữ nút trên thiết bị điều khiển từ xa, bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp hoặc xóa một nội dung yêu thích.
  • Nếu bạn chọn một ứng dụng TV, bạn có thể xem các chương trình TV hoặc tín hiệu đầu vào.

Play Next (C)

Hiển thị nội dung bạn có thể xem tiếp theo tùy vào nội dung.

Kênh (D)

Các hàng bên dưới Ứng dụng (B) được gọi là “Kênh”. Ở đây, bạn có thể xem nội dung được đề nghị từ các dịch vụ xem video trực tuyến.

Mẹo

  • Lược sử các kênh gần đây đã xem được hiển thị trong [TV].
  • Bạn có thể thêm nội dung vào Play Next bằng cách chọn nội dung trên bất kỳ kênh nào và nhấn và giữ nút trên thiết bị điều khiển từ xa.
  • Trong Trình Đơn Chính, bạn có thể thay đổi thứ tự của các hàng bên dưới “Play Next (C)”. Sử dụng các nút / để di chuyển trọng tâm sang biểu tượng tròn của hàng bạn muốn di chuyển, và nhấn (hoặc tùy vào ngôn ngữ hiển thị của TV) để có thể di chuyển hàng đó lên hoặc xuống bằng cách nhấn các nút /.

Tùy chỉnh các kênh (E)

[Tùy chỉnh các kênh] được sử dụng để hiển thị hoặc ẩn các kênh đã chọn.

Mẹo