In

Chuẩn bị kính 3D của bạn (chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

Có hai loại Kính 3D: Thụ động và Chủ động. Tham khảo thông số kỹ thuật trong Hướng dẫn Tham khảo để biết loại Kính 3D nào được TV hỗ trợ.

Đối với Kính 3D Thụ động

Nếu Kính 3D Thụ động được cung cấp kèm TV, hãy sử dụng chúng. Nếu kính không được cung cấp kèm theo, hãy mua một cặp Kính 3D Thụ động, kiểu TDG-500P. Chỉ cần đeo Kính 3D Thụ động, bạn có thể xem ở chế độ 3D.

Đối với Kính 3D Chủ động

Nếu Kính 3D Chủ động được cung cấp kèm với TV, hãy sử dụng chúng. Nếu kính không được cung cấp kèm theo, hãy mua một cặp Kính 3D Chủ động, kiểu TDG-BT500A. Trước khi sử dụng Kính 3D Chủ động lần đầu tiên, bạn cần đăng ký với TV. Làm theo các bước bên dưới.

  1. Tháo tấm cách ly của pin.
  2. Bật TV, sau đó giữ kính cách TV trong phạm vi 50 cm.
  3. Bấm và giữ nút/đèn báo (Nguồn) trên kính trong vòng 2 giây.

    Kính 3D Chủ động sẽ bật và quá trình đăng ký bắt đầu (nút/đèn báo (Nguồn) nhấp nháy màu xanh và màu vàng). Khi đăng ký xong, một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình TV trong 5 giây và đèn báo sẽ bật sáng màu xanh lục trong 3 giây.

    Nếu đăng ký không thành công, Kính 3D Chủ động sẽ tự động tắt. Trong trường hợp này, hãy lặp lại quy trình phía trên.

  4. Đeo Kính 3D Chủ động.

Từ lần sau, chỉ cần bật lên là bạn có thể sử dụng Kính 3D Chủ động. Để tắt, hãy bấm và giữ nút/đèn báo (Nguồn) trên kính trong 2 giây. Để bật lại, hãy bấm nút/đèn báo (Nguồn).

Mẹo

  • Để sử dụng Kính 3D Chủ động với TV khác, bạn cần đăng ký kính với TV đó. Thực hiện quy trình trên từ Bước 2.