In

Xem TV trong chế độ 3D (chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

Các kiểu TV 3D có [Cài đặt 3D] trong [Cài đặt] — [Hiển thị].

Bạn có thể trải nghiệm chương trình giải trí 3D mạnh mẽ, chẳng hạn như trò chơi 3D lập thể và Đĩa Blu-ray 3D.

Để xem ở chế độ 3D, hãy kết nối thiết bị tương thích với 3D trực tiếp vào TV qua cáp HIGH SPEED HDMI được phép có logo HDMI.

 1. Chuẩn bị Kính 3D.
 2. Hiển thị nội dung 3D trên màn hình TV.
 3. Đeo Kính 3D.
  Giờ đây, bạn có thể xem hình ảnh 3D. Nếu không có được hiệu ứng 3D, hãy thực hiện các bước sau.
 4. Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [3D].
 5. Chọn chế độ [Trình chiếu 3D] để phù hợp với nội dung được hiển thị. Tùy thuộc vào tín hiệu hoặc định dạng ngõ vào, [3D (Song song)]/[3D (Trên-Dưới)] có thể không chọn được.

Mẹo

 • Ngoài chế độ [Trình chiếu 3D], bạn có thể sử dụng nhiều tùy chọn 3D khác nhau trong [Cài đặt 3D]. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Cài đặt 3D].

Lưu ý

 • Hiệu ứng 3D có thể kém rõ rệt hơn nếu nhiệt độ xung quanh thấp.
 • Nếu [Motionflow] trong [Hình ảnh] không được đặt thành [Tắt], quá trình giảm thiểu hiện tượng nhấp nháy trên màn hình có thể ảnh hưởng đến sự chuyển động mượt mà của hình ảnh. Trong trường hợp này, hãy bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Motionflow] — [Tắt]. (Chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với [Motionflow].)
  Các kiểu TV tương tích với [Motionflow] có [Motionflow] trong [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chuyển động].