In

Ghi lại hẹn giờ (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)

Các kiểu TV ghi lại vào USB, HDD có [Thiết lập thiết bị ghi] trong [Cài đặt].

Lưu ý

 • Chức năng này chỉ khả dụng trên một số kiểu TV ở Châu Âu, Châu Úc và New Zealand.
 1. Bấm nút GUIDE.
 2. Chọn chương trình mong muống trong hướng dẫn chương trình, sau đó chọn [Hẹn giờ GHI].
 3. Chọn [Thiết lập hẹn giờ như một sự kiện] hoặc [Thiết lập hẹn giờ].

Để cài đặt bộ hẹn giờ bằng tay bằng cách ấn định ngày tháng, thời gian và kênh

 1. Bấm nút GUIDE.
 2. Di chuyển tiêu điểm tới mục cuối phía trái sau đó di chuyển sang phía trái một lần nữa để mở menu.
 3. Chọn [Danh sách hẹn giờ] — [GHI hẹn giờ thủ công].
 4. Thiết lập cài đặt cho bộ hẹn giờ.
 5. Chọn [Thiết lập hẹn giờ].

Để kiểm tra, thay đổi hoặc xóa cài đặt của bộ hẹn giờ

Thao tác kiểm tra, điều chỉnh hoặc xóa các cài đặt của bộ hẹn giờ được thực hiện trong [Danh sách hẹn giờ].

 1. Bấm nút GUIDE.
 2. Di chuyển tiêu điểm tới mục cuối phía trái sau đó di chuyển sang phía trái một lần nữa để mở menu.
 3. Chọn [Danh sách hẹn giờ], sau đó thay đổi cài đặt.

Mẹo

 • Có thể tạo tối đa 32 cài đặt.
 • Nếu không ghi lại được thì lý do sẽ được liệt kê trong [Danh sách lỗi ghi]. Bấm nút TITLE LIST, sau đó chọn [Danh sách lỗi ghi].
 • Trong hướng dẫn chương trình bạn có thể di chuyển tiêu điểm tới chương trình mong muốn và bấm nút REC để cài ghi hẹn giờ cho chương trình.

Lưu ý

 • Ghi hẹn giờ sẽ không hoạt động khi dây nguồn AC (dây dẫn điện) không được cắm.