In

Loa subwoofer không dây (tùy chọn) của Sony (chỉ dành cho các kiểu TV hỗ trợ loa subwoofer không dây của Sony)