In

Điều chỉnh cài đặt liên quan đến loa subwoofer không dây (tùy chọn)

Các kiểu TV hỗ trợ loa subwoofer không dây của Sony có [Nguồn Loa Subwoofer không dây] trong [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Âm thanh].

Cài đặt âm thanh của Loa Subwoofer không dây đã được đặt thành giá trị khuyến nghị cho TV của bạn. Làm theo các hướng dẫn bên dưới để thay đổi cài đặt cho phù hợp với tùy chọn của bạn.

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Âm thanh] — [Cài đặt nâng cao] — [Chế độ âm thanh liên quan] — [Loa Subwoofer không dây].

Tùy chọn khả dụng

[Mức Loa Subwoofer không dây]
Điều chỉnh mức âm lượng của Loa Subwoofer không dây.
[Tần số cắt (50-200Hz)]
Điều chỉnh tần số cắt của Loa Subwoofer không dây. Tất cả tần số dưới mức tần số cắt đều được phát ra Loa Subwoofer.
[Pha]
Đặt cực pha. Chọn cài đặt cho phù hợp với tùy chọn của bạn.
[Đồng bộ Loa Subwoofer không dây]
Điều chỉnh độ trễ thời gian của âm thanh Loa Subwoofer không dây. Nếu âm thanh phát ra bởi Loa Subwoofer không dây quá trễ, hãy sử dụng [+]; nếu quá sớm, hãy sử dụng [-].
[Thiết lập lại cài đặt Loa Subwoofer không dây]
Đặt lại cài đặt Loa Subwoofer không dây thành giá trị ban đầu.

Để đặt phương thức điều khiển nguồn của Loa Subwoofer không dây

  1. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Âm thanh] — [Nguồn Loa Subwoofer không dây].