In

Điều chỉnh cài đặt BRAVIA Sync

 1. Bật thiết bị được kết nối.
 2. Để bật [Điều khiển BRAVIA Sync], hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt BRAVIA Sync] — [Điều khiển BRAVIA Sync].
 3. Bật BRAVIA Sync trên thiết bị được kết nối.
  Khi thiết bị tương thích Sony BRAVIA Sync cụ thể được kết nối và bật nguồn và [Điều khiển BRAVIA Sync] được bật thì BRAVIA Sync sẽ tự động được kích hoạt trên thiết bị đó. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của thiết bị được kết nối.

Tùy chọn khả dụng

Các tùy chọn khả dụng được hiển thị bên dưới. (Các tùy chọn khác nhau tùy thuộc vào kiểu TV/vùng/quốc gia của bạn.)

[Tự động tắt thiết bị]
Nếu tắt, thiết bị được kết nối sẽ không tự động tắt khi TV tắt.
[Tự động bật TV]
Nếu tắt, TV sẽ không tự động bật khi thiết bị được kết nối bật.
[Danh sách thiết bị BRAVIA Sync]
Hiển thị danh sách thiết bị BRAVIA Sync.
[Phím điều khiển thiết bị]
Cho phép bạn đặt các nút để điều khiển thiết bị được kết nối HDMI.

Để sử dụng Menu đồng bộ

 1. Bấm nút SYNC MENU, sau đó chọn mục mong muốn trong Menu đồng bộ.

Mẹo

 • Nếu bạn bấm nút SYNC MENU thì màn hình quảng cáo sẽ được hiển thị trong các tình huống sau.
  • Một thiết bị HDMI không được kết nối.
  • [Điều khiển BRAVIA Sync] bị tắt.