In

Kết nối IR Blaster (chỉ dành cho các kiểu TV tương thích với IR Blaster)

Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có [Cài đặt IR Blaster] trong [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài].

IR Blaster cho phép bạn điều khiển đầu thu số mặt đất (đầu thu qua cáp/vệ tinh) hoặc Thiết bị thu AV được kết nối với TV, bằng điều khiển từ xa của TV.

(Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có thể không khả dụng, tùy vào kiểu Tv/quốc gia của bạn.)

  1. Đầu thu số mặt đất (đầu thu qua cáp/vệ tinh)
  2. Cáp IR Blaster
  3. Giắc (lỗ cắm) IR Blaster

Lưu ý

  • Đảm bảo rằng Bộ phát hồng ngoại được thiết lập đúng cách và thiết bị truyền IR nằm gần thiết bị thu IR của thiết bị bên ngoài.
  • Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ thiết bị bên ngoài.