In

Không thể điều khiển thiết bị bên ngoài (như đầu thu số mặt đất hoặc thiết bị thu AV) bằng IR Blaster. (Chỉ các kiểu TV tương thích với IR Blaster)

Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có [Cài đặt IR Blaster] trong [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài].

  • Đảm bảo rằng Bộ phát hồng ngoại được thiết lập đúng cách và thiết bị truyền IR nằm gần thiết bị thu IR của thiết bị bên ngoài.
  • Đảm bảo rằng TV của bạn hỗ trợ thiết bị bên ngoài.
  • Nếu bạn bấm và giữ nút trên điều khiển từ xa, hoạt động có thể không hoạt động. Thay vào đó, hãy thử bấm nút nhiều lần.
  • Một số thiết bị bên ngoài có thể không phản hồi một số nút trên “Menu thao tác”.
  • IR Blaster có thể chưa được cài đặt đúng. Để cài đặt IR Blaster, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster].