In

Kết nối bộ chuyển tín hiệu (bộ chuyển tín hiệu cáp/vệ tinh)

Kết nối bộ chuyển tín hiệu (bộ chuyển tín hiệu cáp/vệ sinh) với TV.
Kết nối nó theo các đầu nối trên TV của bạn.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo trang Kết nối với Đầu Blu-ray hoặc DVD.