In

Xem hình ảnh ở độ phân giải 4K (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)

Một hình ảnh có độ phân giải 4K hoặc cao hơn có thể được hiển thị trong độ phân giải 4K (3840×2160). Bạn có thể kết nối máy ảnh/máy quay hỗ trợ ngõ ra 4K HDMI với HDMI IN của TV để hiển thị các bức ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ trong máy ảnh. Bạn cũng có thể hiển thị các bức ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ trong các thiết bị USB hoặc mạng nội hạt.

Tính khả dụng của chức năng này tùy theo vùng/quốc gia của bạn.

 1. Máy ảnh kỹ thuật số
 2. Máy quay
 3. Thiết bị USB
 4. Thiết bị mạng

Để xem hình ảnh được lưu trữ trên một thiết bị USB hoặc thiết bị mạng ở độ phân giải 4K

 1. Kết nối thiết bị USB hoặc thiết bị mạng với TV.
 2. Bấm nút HOME, chọn (biểu tượng Ứng dụng) từ trình đơn Chính,từ danh sách ứng dụng chọn [Album] — thiết bị USB, máy chủ, hoặc thư mục cài đặt sẵn chứa tập tin cần phát — thư mục hoặc tập tin từ danh sách. Nếu bạn chọn một thư mục, hãy chọn tập tin.
  Nếu thiết bị điều khiển từ xa bán kèm có nút APPS, bấm nút APPS.

Để xem hình ảnh được lưu trữ trên máy ảnh kỹ thuật số/máy quay

 1. Kết nối một máy ảnh kỹ thuật số hoặc máy quay có hỗ trợ ngõ ra HDMI với giắc (lỗ cắm) HDMI IN của TV bằng cáp HDMI.
 2. Bấm nút Input selectliên tục để chọn thiết bị được kết nối.
 3. Cài đặt thiết bị được kết nối thành ngõ ra 4K.
 4. Bắt đầu phát trên thiết bị được kết nối.

Để kiểm tra các định dạng tệp được hỗ trợ

Để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn

Bạn có thể đặt Định dạng tín hiệu HDMI thành [Định dạng nâng cao] để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn.

Để biết thông tin về Định dạng nâng cao hoặc thay đổi cài đặt, hãy tham khảo trang Các cài đặt để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn (chỉ dành cho các kiểu TV 4K).

Lưu ý

 • Không thể hiển thị một bức ảnh 3D.
 • Nếu bạn thay đổi bức ảnh bằng cách bấm nút / , có thể mất thời gian để hiển thị.