In

Các cài đặt để xem hình ảnh ở độ phân giải 4K với chất lượng cao hơn (chỉ dành cho các kiểu TV 4K)

Khi bạn hiển thị định dạng 4K Chất lượng cao bằng ngõ vào HDMI, hãy đặt [Định dạng tín hiệu HDMI] trong [Ngõ vào bên ngoài].

Định dạng tín hiệu HDMI

Để thay đổi cài đặt định dạng tín hiệu HDMI, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Định dạng tín hiệu HDMI].

Định dạng chuẩn
Định dạng HDMI tiêu chuẩn*1 khi sử dụng thông thường.
Định dạng nâng cao (chỉ đối với HDMI IN 2/3)
Định dạng HDMI chất lượng cao*1*2. Chỉ đặt khi sử dụng các thiết bị có trang bị tính năng.

*1 Có HDR (chỉ dành cho các kiểu TV có HDR). Các kiểu TV HDR có [Chế độ HDR] trong [Cài đặt] — [Hiển thị] — [Hình ảnh] — [Cài đặt nâng cao] — [Tùy chọn video].
*2 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2 v.v.

Lưu ý

  • Khi sử dụng [Định dạng nâng cao], hình ảnh và âm thanh có thể không được xuất chính xác. Trong trường hợp này, hãy kết nối thiết bị với một HDMI IN trong [Định dạng chuẩn], hoặc thay đổi định dạng tín hiệu HDMI của HDMI IN thành [Định dạng chuẩn].
  • Chỉ đặt thành [Định dạng nâng cao] khi sử dụng các thiết bị tương thích.
  • Khi bạn xem hình ảnh 4K Chất lượng cao, hãy sử dụng Premium High Speed HDMI Cable(s) có hỗ trợ tốc độ 18 Gb/giây. Để biết chi tiết về Premium High Speed HDMI Cable(s) hỗ trợ 18 Gb/giây, hãy tham khảo thông số kỹ thuật của cáp đó.
  • Ở một số kiểu TV, định dạng tín hiệu HDMI của HDMI IN 2 và 3 sẽ thay đổi đồng thời.