In

Không có âm thanh nhưng hình ảnh nét.

  • Kiểm tra điều khiển âm lượng.
  • Bấm nút Mutinghoặc Volume+ để hủy tắt tiếng.
  • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Loa] — [Loa TV].
    Nếu nó được đặt thành [Hệ thống âm thanh], thì loa TV chỉ xuất ra âm thanh chính hoặc âm thanh hệ thống.
  • Tháo tai nghe ra.