In

Không có âm thanh hoặc âm thanh nhỏ qua hệ thống rạp hát gia đình.

  • Bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Loa] — [Hệ thống âm thanh].
  • Đặt [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] thành [Ngõ ra âm thanh (Cố định)] trong cài đặt [Âm thanh].
  • Nếu hệ thống âm thanh không tương thích với Dolby Digital hoặc DTS, hãy cài đặt [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành [PCM].
  • Nếu bạn chọn kênh analog (RF) và hình ảnh không được hiển thị chính xác, hãy thay đổi hệ tín hiệu phát của TV. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Thiết lập kênh] — [Thiết lập analog] — [Đặt trước chương trình thủ công] — [Hệ tiếng]. (Tính khả dụng của [Đặt trước chương trình thủ công] hoặc tên tùy chọn sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia/trường hợp.)
  • Tùy thuộc vào kiểu TV của bạn, nếu [Loa] được đặt thành [Loa TV] và [Nâng cấp độ phân giải cao (DSEE HX)] được đặt thành [Tự động], thì DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) sẽ bị tắt tiếng.
  • Đặt [Âm lượng ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành Lớn nhất trong cài đặt [Âm thanh].
  • Khi sử dụng ngõ vào HDMI với Super Audio CD hoặc DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) có thể không phát ra tín hiệu âm thanh.