In

Âm thanh ồn.

  • Hãy đảm bảo rằng ăngten (dây ăngten) được kết nối bằng cáp đồng trục 75 ôm chất lượng cao.
  • Để cáp ăngten (dây ăngten) tránh xa các cáp kết nối khác.
  • Để tránh TV bị nhiễu, hãy đảm bảo sử dụng cáp ăngten (dây ăngten) không bị hư hỏng.