In

Âm thanh bị méo.

  • Kiểm tra kết nối ăngten (dây ăngten)/cáp.
  • Để ăngten (dây ăngten)/cáp cách xa các cáp kết nối khác.
  • Đặt TV cách xa các nguồn gây nhiễu điện như ô tô, máy sấy tóc, thiết bị Wi-Fi, điện thoại di động hoặc thiết bị quang.
  • Khi lắp đặt thiết bị tùy chọn, hãy để một khoảng trống giữa thiết bị và TV.
  • Thực hiện [AFT] trong [Đặt trước chương trình thủ công] để cải thiện âm thanh cho thu tín hiệu analog.
    (Tính khả dụng [Đặt trước chương trình thủ công] và các tùy chọn của nó có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia/trường hợp.)
  • Đặt [Lọc âm thanh] thành [Thấp] hoặc [Cao] để cải thiện âm thanh cho thu tín hiệu analog. ([Lọc âm thanh] có thể không khả dụng, tùy thuộc vào vùng/quốc gia của bạn.)