In

Bạn muốn xuất âm thanh từ cả tai nghe/thiết bị âm thanh Bluetooth/hệ thống âm thanh và loa TV.

Để xuất âm thanh từ cả tai nghe/thiết bị âm thanh Bluetooth và loa TV

Có thể xuất âm thanh từ cả tai nghe hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth và loa TV bằng cách thực hiện các thiết lập bên dưới. Tuy nhiên, phương thức cài đặt sẽ khác nhau tùy thuộc vào TV có phải là kiểu hỗ trợ A2DP hay không.

Các kiểu TV hỗ trợ A2DP có thể sử dụng các thiết bị âm thanh Bluetooth có [Đồng bộ hóa A/V] trong [Cài đặt] — [Âm thanh].

Nếu TV không phải là kiểu hỗ trợ A2DP

  • Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Kết nối loa tai nghe] — [Tắt] để xuất âm thanh từ cả thiết bị đã kết nối với giắc tai nghe và loa TV.

Không thể sử dụng các thiết bị âm thanh Bluetooth như tai nghe Bluetooth.

Nếu TV là kiểu hỗ trợ A2DP

  • Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Âm thanh phát ra từ loa TV & thiết bị khác] để bật và xuất âm thanh từ cả thiết bị đã kết nối với giắc tai nghe hoặc tai nghe Bluetooth và loa TV.

Để xuất âm thanh từ cả một hệ thống âm thanh đã kết nối qua ARC và loa TV

Có thể xuất âm thanh từ cả một hệ thống âm thanh đã kết nối với TV và loa TV cùng lúc bằng cách đáp ứng các điều kiện sau đây.

  • Kết nối TV và hệ thống âm thanh bằng dây cáp quang kỹ thuật số
  • Cài đặt [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành [PCM]

Để biết chi tiết về kết nối cáp quang kỹ thuật số, tham khảo trang Kết nối hệ thống âm thanh.