In

Kết nối hệ thống âm thanh

Xem các hình minh họa bên dưới để kết nối một hệ thống âm thanh như thiết bị thu AV hoặc loa thanh.

Lưu ý

 • Các đầu nối khả dụng tùy vào mẫu thiết bị/khu vực/quốc gia của bạn.

Kết nối HDMI (hỗ trợ ARC)

 1. Kết nối TV và hệ thống âm thanh bằng cáp HDMI.
  Kết nối đầu vào HDMI của TV có chữ “ARC”.
  1. Thiết bị thu AV hoặc loa thanh
  2. Cáp HDMI (không kèm theo)*

  * Chúng tôi khuyến cáo sử dụng Premium High Speed HDMI Cable(s) được cho phép có logo HDMI.

 2. Điều chỉnh hệ thống âm thanh

Kết nối cáp quang kỹ thuật số

 1. Kết nối TV và hệ thống âm thanh bằng dây cáp quang kỹ thuật số.
  Kết nối đầu vào quang kỹ thuật số của hệ thống âm thanh.

  1. Thiết bị thu AV hoặc Loa thanh
  2. Cáp quang âm thanh (không được cung cấp)
 2. Điều chỉnh hệ thống âm thanh

Kết nối cáp âm thanh

 1. Kết nối TV và hệ thống âm thanh bằng dây cáp stereo sang tín hiệu tương tự RCA.
  Kết nối đầu vào âm thanh của hệ thống âm thanh.
  1. Thiết bị thu AV hoặc Loa thanh
  2. Cáp âm thanh (không được cung cấp)
 2. Điều chỉnh hệ thống âm thanh

Mẹo

 • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website hỗ trợ của Sony.
  Trang Hỗ trợ