In

Bạn lo lắng về độ trễ giữa hình ảnh và âm thanh.

Nếu có thiết bị âm thanh Bluetooth được kết nối

Hình ảnh và âm thanh không đồng bộ bởi vì âm thanh bị trễ do đặc điểm của Bluetooth. Bạn có thể điều chỉnh thời gian xuất hình ảnh và âm thanh thông qua cài đặt Đồng bộ hóa A/V.

  1. Để bật [Đồng bộ hóa A/V], hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Đồng bộ hóa A/V].

Nếu có hệ thống được kết nối với dây cáp HDMI

Bạn có thể điều chỉnh thời gian xuất hình ảnh và âm thanh. Để biết thông tin chi tiết về các kiểu TV được hỗ trợ, hãy tham khảo trang hỗ trợ.