In

Điều chỉnh hệ thống âm thanh

Sau khi kết nối hệ thống âm thanh với TV, điều chỉnh đầu ra âm thanh của TV từ hệ thống âm thanh.

Điều chỉnh hệ thống âm thanh đã kết nối bằng cáp HDMI hoặc cáp quang kỹ thuật số

 1. Sau khi kết nối TV với hệ thống âm thanh, hãy bấm nút ACTION MENU, sau đó chọn [Loa] — [Hệ thống âm thanh].
 2. Bật hệ thống âm thanh được kết nối rồi điều chỉnh âm lượng.
  Nếu bạn kết nối thiết bị tương thích với BRAVIA Sync bằng kết nối HDMI, bạn có thể điều khiển thiết bị đó chỉ bằng điều kiển từ xa của TV.

Lưu ý

 • Bạn cần định cấu hình cài đặt [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] theo hệ thống âm thanh của mình. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số].
 • Nếu hệ thống âm thanh không tương thích với Dolby Digital hoặc DTS, hãy cài đặt [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành [PCM].

Mẹo

 • Nếu có hệ thống âm thanh được kết nối với cáp HDMI thì bạn có thể điều chỉnh thời gian xuất hình ảnh và âm thanh.
  Để biết thông tin chi tiết về các kiểu TV được hỗ trợ, hãy tham khảo trang hỗ trợ.

Điều chỉnh một hệ thống âm thanh đã kết nối bằng cáp âm thanh

 1. Sau khi kết nối TV với hệ thống âm thanh của bạn, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh (Cố định)].
 2. Bật hệ thống âm thanh được kết nối rồi điều chỉnh âm lượng.

Lưu ý

 • Nếu hệ thống âm thanh không tương thích với Dolby Digital hoặc DTS, hãy cài đặt [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh kỹ thuật số] thành [PCM].

Mẹo

 • Khi sử dụng một hệ thống âm thanh bên ngoài, ngõ ra âm thanh của TV có thể được điều khiển bằng điều khiển từ xa của TV nếu [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] được đặt thành [Ngõ ra âm thanh (Thay đổi)]. Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] — [Ngõ ra âm thanh (Thay đổi)].
 • Khi kết nối với loa subwoofer, hãy bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Âm thanh] — [Tai nghe/Ngõ ra âm thanh] — [Loa Subwoofer].