In

Đèn báo LED trên Kính 3D Chủ động nhấp nháy. (Chỉ dành cho các kiểu TV 3D)

  • Bật sáng trong 3 giây: Cho biết khi bật kính.
  • Nhấp nháy 2 giây một lần: Cho biết kính đã được bật.
  • Nhấp nháy 3 lần: Cho biết kính đã được tắt.
  • Nhấp nháy màu xanh lục và vàng luân phiên nhau: Cho biết kính đã bắt đầu quá trình đăng ký.
  • Nhấp nháy 3 lần sau mỗi 2 giây: Cho biết pin sắp hết. Thay pin.