In

Nút EXT.BOX MENU trên điều khiển từ xa không hoạt động.

Tính năng này khả dụng trên các TV có điều khiển từ xa được tích hợp nút EXT.BOX MENU.

Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có [Cài đặt IR Blaster] trong [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài].

  • Để sử dụng nút EXT.BOX MENU, hãy kết nối và cài đặt IR Blaster (dành cho các kiểu TV có IR Blaster được cung cấp kèm theo). Kết nối IR Blaster, bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Ngõ vào bên ngoài] — [Cài đặt IR Blaster]. (Các kiểu TV tương thích với IR Blaster có thể không khả dụng, tùy vào kiểu TV/quốc gia của bạn.)
  • Nếu thiết bị tương tích với BRAVIA Sync được kết nối và hiển thị bằng ngõ vào HDMI thì một số kiểu TV có thể hiển thị menu bằng nút EXT.BOX MENU, nhưng chức năng vận hành không được đảm bảo cho mọi thiết bị.