Отпечатване

Използване на “Лента на съдържание” (DISCOVER)

Тази функция е налична за телевизори, чието дистанционно управление има бутон DISCOVER.

Можете да използвате “Лента на съдържание”, за да търсите съдържание, например ТВ програми и интернет видео. Съдържанието, което се показва в “Лента на съдържание”, се различава в зависимост от вашия модел/регион/държава.

Image of the TV screen
 1. Натиснете бутона DISCOVER.
  Лента на съдържание” се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса нагоре или надолу, за да изберете желаната категория.
 3. Преместете фокуса наляво или надясно, за да изберете желания елемент.
 4. Натиснете бутона (Потвърждение), за да стартирате избрания елемент.

За да промените настройките на тази функция

 1. Натиснете бутона DISCOVER.
  Лента на съдържание” се показва в долната част на екрана.
 2. Преместете фокуса надолу до категорията [Настройки].
 3. Изберете желания елемент, за да промените настройката.

Налични опции

[Показване/скриване на категории]
Изберете категории на съдържанието, които да се показват в DISCOVER. Не можете да скриете [Настройки].
Можете да скриете [Избрани] в зависимост от модела на вашия телевизор.
[Пренареждане на категориите]
Изберете категория на съдържание, за да преподредите.
[Добавяне на канали към "Предпочитани"]
Добавете вашите предпочитани канали към DISCOVER.
[Добавяне на категории за жанрове]
Добавете жанрове, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Добавяне на категории за ключови думи]
Добавете ключови думи, за да създадете ваша собствена категория съдържание.
[Размер]
Изберете размера на екрана на менюто.
[Сортиране на ТВ канали]
Изберете типа на сортиране на телевизионните канали.

Забележка

 • Някои опции може да не са налични в зависимост от вашия модел/регион/държава.